Board of Directors

Current Board Members

Officers for 2018-2019

Board Development Committee

Kim Yen Nguyen

Kim Yen Nguyen

Chair
Keith Forster

Keith Forster

Pamela Kerman

Pamela Kerman

Christine Gianola

Christine Gianola

Executive Committee

Pamela Kerman

Pamela Kerman

Chair
Christine Gianola

Christine Gianola

Martha Johanson

Martha Johanson

Mary Le

Mary Le

Beth Prentiss

Beth Prentiss

Kim Yen Nguyen

Kim Yen Nguyen

Fiscal Committee

Mary Le

Mary Le

Chair
Nefte Couttolenc

Nefte Couttolenc

Jon Drennan

Jon Drennan

Martha Johanson

Martha Johanson

Pamela Kerman

Pamela Kerman

Virginia Manguray

Virginia Manguray

Co-chair
Daniel Stickney

Daniel Stickney

Program Policy Committee

Martha Johanson

Martha Johanson

Chair
Keith Forster

Keith Forster

Christine Gianola

Christine Gianola

Pamela Kerman

Pamela Kerman

Mary Le

Mary Le

Kim Yen Nguyen

Kim Yen Nguyen

Quality Assurance Advisory Committee

Christine Gianola

Christine Gianola

Chair
Martha Johanson

Martha Johanson

Glendora Pitre

Glendora Pitre

Service Providers Advisory Committee (SPAC)

Beth Prentiss

Beth Prentiss

Chair

People Advisory Committee

Christine Gianola

Christine Gianola

Chair